Pilny apel w sprawie samorządowej pomocy Ukrainie

Poniżej publikujemy pilny apel w sprawie samorządowej pomocy Ukrainie.

Katowice, dn. 25 lutego 2022 r.

APEL dotyczący SAMORZĄDOWEJ POMOCY UKRAINIE

Wobec jawnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, mając na względzie m.in. wieloletnią współpracę naszego Związku z samorządami ukraińskimi zrzeszonymi w Kijowskim Oddziale Regionalnym Związku Miast Ukrainy, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości udzielenia pomocy zaatakowanym obywatelom Ukrainy, którzy będą szukać schronienia w Polsce. Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w działania podejmowane na miejscu w naszym regionie, koordynowane przez Wojewodę Śląskiego (tj. poprzez wyznaczanie potencjalnych miejsce czasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, np. nieczynnych szkół, hal magazynowych, itp. oraz pomoc w organizacji ich pobytu w naszych gminach i miastach). Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Rządu RP w najbliższym czasie zostanie przygotowana i przyjęta specustawa regulująca warunki udzielania pomocy w powyższym zakresie (uelastyczniająca obowiązujące przepisy). Ponadto zostanie wydana opinia Krajowej Rady RIO w sprawie wydatkowania środków publicznych na ten cel.

Nasz Związek analizuje aktualnie również prawne możliwości udzielenia wsparcia ukraińskim miastom, w tym z terenu Obwodu Kijowskiego, z których część była już i zapewne dalej będzie obiektem rosyjskiej inwazji (tj.  np. Boryspol, Wysznewe, Wyszogród, Browary), w ramach dodatkowej samorządowej akcji pomocowej, którą chcielibyśmy koordynować jako Związek wspólnie z Kijowskim Oddziałem Regionalnym Związku Miast Ukrainy (o szczegółach będziemy Państwa informować).

Bylibyśmy również zobowiązani Państwu za przekazywanie do wiadomości Związku informacji o innych formach pomocy, której być może już Państwo udzielacie lub zamierzacie udzielić stronie ukraińskiej np. podmiotom innym niż samorządy lub miastom partnerskim w innych niż Obwód Kijowski częściach Ukrainy, tak abyśmy mogli dzielić się doświadczeniami i wzajemnie inspirować inne samorządy w tych działaniach.

Pokażmy solidarność i wsparcie dla naszych ukraińskich Koleżanek i Kolegów samorządowców oraz ich wspólnot lokalnych w tym trudnym czasie.

Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie ww. działań są w biurze Związku: p. Dominika Tkocz, tel. 32 609-03-58, e-mail: dtkocz@silesia.org.pl oraz p. Przemysław Antkowiak, tel. 32 609 03 69, e-mail: pantkowiak@silesia.org.pl.

Z wyrazami szacunku

Piotr Kuczera
Przewodniczący
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Data publikacji: 25.02.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy