Obseratorium Polityki Miejskiej przygotowało raport

Obserwatorium Polityki Miejskiej - Instytutu Rozwoju Miast i Regionów opracowało mini-raport mieszkaniowych pt. „Świadczenie mieszkaniowe i inne formy wsparcia uchodźców”. Opracowanie jest powiązane z obecną sytuacją – napływających do Polski z Ukrainy osób i rodzin – i pokazuje problemy, które nawarstwiają się na styku systemów pomocy społecznej i mieszkalnictwa od wielu lat.

 

Raport podzielony jest na część diagnostyczną i zawierającą rekomendacje. Całość jest poprzedzona krótkim streszczeniem, z wnioskami z analizowanych danych i rekomendacjami, do wprowadzenia w trzech kolejnych krokach: natychmiast, w ciągu kilku miesięcy i w dłuższym terminie.

"Znaleźliśmy się w sytuacji kryzysowej, związanej z napływem do Polski bardzo wielu osób. Już wcześniej zmagaliśmy się w Polsce z niedoborami mieszkaniowymi, obecnie sytuacja może stać się bardzo trudna i prowadzić do konfliktów i dodatkowych problemów mieszkaniowych. Niezbędne jest uzupełnienie systemu wsparcia, szczególnie w zakresie dotyczącym potrzeb mieszkaniowych i zapewnienia większej stabilności najmu na zasadach rynkowych." - wyjaśniają autorzy raportu.

raport dostępny tutaj

Data publikacji: 05.04.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy