Materiał dotyczący wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska

Poniżej publikujemy materiał dotyczący omówienia nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz projektów aktów wykonawczych (projektów rozporządzeń Rady Ministrów ws. wynagradzania pracowników samorządowych, a także ws. maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy).

 

Materiał został opracowany na zlecenie Związku przez kancelarię radców prawnych.

Temat ten szerzej został omówiony podczas posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP, które miało miejsce 22 października w Strumieniu.

materiał dostępny tutaj

Data publikacji: 25.10.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy