Marka lokalna czyli przedsiębiorcza wieś i jej droga do rozwoju-wyjazd studyjny

 

 

Śląski Związek Gmin i Powiatów (partner KSOW) planuje w II połowie 2020 r. realizację operacji pt. „Marka lokalna czyli przedsiębiorcza wieś i jej droga do rozwoju - wyjazd studyjny”. Jej adresatami będą przedstawiciele wszystkich 14 Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu woj. śląskiego, a miejscem docelowym będzie woj. dolnośląskie. Operacja ta współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji tj. wyjazdu studyjnego jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy LGD z terenu województwa śląskiego i województwa dolnośląskiego na temat sposobu promocji lokalnych produktów oraz długofalowego planowania i tworzenia kompleksowego rozwoju marki lokalnej.

Powyższą tematykę uczestnikom wyjazdu przybliżą przedstawiciele LGD z terenu województwa dolnośląskiego, których dotychczasowa działalność z ww. zakresu jest wzorcowym przykładem wykorzystania lokalnych zasobów do osiągnięcia sukcesu w biznesie i promocji obszarów wiejskich.

Przewidywanym efektem realizacji niniejszej operacji będzie: wymiana wiedzy technicznej i organizacyjnej z zakresu budowania marki lokalnej na przykładzie już zrealizowanych projektów (tzw. know-how dot. wprowadzenia w życie lokalnej marki), która w przyszłości będzie mogła przyczynić się do podjęcia podobnych działań w woj. śląskim. Dodatkowo  bezpośrednie doświadczenia uczestników będą również okazją do pogłębienie wiedzy z zakresu metod „inwentaryzacji” zasobów ludzkich, produktów, rzemiosła, twórców z obszarów wiejskich oraz metod współpracy z potencjalnymi beneficjentami LGD.

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Polecamy
Współpracujemy