LGD ubiegają się o zwiększenie alokacji środków finansowych

Wszystkie Lokalne Grupy Działania (LGD) z terenu woj. śląskiego aktualnie zbierają wśród swoich lokalnych stowarzyszeń, grup, NGO, a także gmin podpisy na liście poparcia dot. zwiększenia środków finansowych w nowej perspektywie finansowej na działanie LEADER (ujęte w nowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej). Apel w tej sprawie w najbliższym czasie zostanie wystosowany do p. Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Treść pisma przygotowanego przez wszystkie 14 LGD z terenu woj. śląskiego
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym. Jest to kwota zdecydowanie mniejsza od dotychczas dostępnej, co w znacznym stopniu ograniczy rolę Lokalnych Grup Działania, przy założeniu zwiększonych oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Tak znaczny spadek kwoty wsparcia będzie szczególnie negatywnie oddziaływał na miejsca pracy, ilość nowopowstających firm, ale także ograniczy możliwości rozwoju obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizację innych działań wzmacniających więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujących dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierających koła gospodyń wiejskich, licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR.

Dodatkowo każdy może wziąć udział w internetowych konsultacjach PS dla WPR
i w ten sposób wesprzeć LGD:

Swoje poparcie dla stanowiska dot. zwiększenia alokacji na działanie LEADER w przyszłym okresie programowania, poprzez podwyższenie kwoty z 5% do 10% alokacji przeznaczonej na to działanie w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej można wyrazić poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://www.gov.pl/ , w terminie do 15 lutego 2021 r.

Także na swoich stronach internetowych Lokalne Grupy Działania wskazują miejsca/lokalizacje, gdzie można podpisywać pismo poparcia dla LGD - adresowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podpowiadają jak wypełnić powyższy formularz:

LGD Razem na Wyżyny

LGD Leśna Kraina

LGD Ziemia Bielska

LGD Bractwo Kuźnic

LGD Cieszyńska Kraina

 

Data publikacji: 05.02.2021 r.

 

 

Polecamy
Współpracujemy