Konkurs dla Beneficjentów - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniach 25-27 września 2020 r. po raz kolejny odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich (tym razem w formule on-line). Przedsięwzięcie to organizowane jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z urzędami marszałkowskimi wszystkich województw oraz instytucjami wdrażającymi Fundusze Europejskie w Polsce.

 

Celem tej ogólnopolskiej akcji jest pokazania jak wiele zmian zaszło w naszym kraju, w naszym codziennym życiu  dzięki właśnie Funduszom z Unii Europejskiej. W ramach tegorocznej edycji organizowane są dwa konkursy. Pierwszy pt. „Bliżej, niż myślisz!” skierowany do osób indywidualnych, które skorzystały z udogodnień zrealizowanych z funduszy UE, np. w życiu codziennym, pracy, nauce lub w czasie wolnym oraz drugi konkurs dla Beneficjentów pt. „Pokaż nam swój projekt”.

Informacje o Konkursie dla Beneficjentów pt. „Pokaż nam swój projekt”

Uczestnikami Konkursu mogą być Beneficjenci Funduszy Europejskich, tj. m.in.:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• szkoły, szkoły wyższe, jednostki kultury, przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy),
• organizacje pozarządowe, jak również partnerstwa tych podmiotów,
• osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie krótkiego, amatorskiego filmiku w formie elektronicznej, w formacie mp4, prezentującego projekt realizowany/zrealizowany przez Beneficjenta przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Film należy przesłać na adres: dniotwarte@mfipr.gov.pl wraz ze skanem podpisanego i wypełnionego Formularza.

Termin składania prac: do 10 września 2020 r.

Wyniki Etapu Wyboru Zwycięzcy zostaną podane na stronie internetowej www.dniotwarte.eu do dnia 27 września 2020 roku.

Więcej informacji:

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Konkurs dla Beneficjentów pt. „Pokaż nam swój projekt”

Polecamy
Współpracujemy