Konferencja "Instrumentarium wsparcia rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego organizuje wideokonferencję pt.: Instrumentarium wsparcia rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r. - wyzwania i zamierzenia. Spotkanie odbędzie się w formule on-line  przy użyciu internetowego narzędzia Microsoft Teams, rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Celem spotkania będzie przybliżenie zaproszonym samorządowcom, tj. starostom, burmistrzom, wójtom oraz przedstawicielom LGD informacji związanych ze stanem prac nad nową Wspólną Polityką Rolną (WPR), okresem przejściowym oraz nowymi instrumentami proponowanymi w perspektywie finansowej 2021-2027 (m.in. Smart Village, RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność).
 

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inni samorządowcy z woj. podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkania przewidujemy dyskusję nt. możliwości wprowadzenia w województwie śląskim wielofunduszowego instrumentu RLKS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Osobą odpowiedzialną za organizację ww. spotkania w biurze Związku jest p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, kontakt: tel. 32 25 11 021 lub e-mail: mzelezny@silesia.org.pl.

Zaproszenie

Program

Formularz zgłoszeniowy

aktualizacja: 20 listopada 2020 r.

Polecamy
Współpracujemy