Jak wzmacniać odporność miast na zmiany klimatu? Kolejne webinarium za nami

25 lutego odbyło się już trzecie webinarium z cyklu dotyczącego adaptacji do zmian klimatu, dedykowanego przedstawicielom gmin i powiatów członkowskich Związku. Jego tematem były doświadczenia miast (w tym posiadających Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie projektów wzmacniających odporność na zmiany klimatu.

W trakcie webinarium zostały przedstawione przykłady projektów realizowanych w miastach członkowskich Związku, a także miastach spoza naszego województwa, które „bazują na kapitale przyrodniczym” (Nature based solutions) oraz wzmacniają znaczenie usług ekosystemów. Ponadto omówione zostały powiązania projektów adaptacyjnych z innymi działaniami gminy / powiatu, jak również sposoby angażowania mieszkańców w ich planowanie i realizację, w tym profilowanie Budżetów Obywatelskich pod kątem działań wzmacniających adaptację do zmian klimatu. Miasta posiadające plany adaptacji do zmian klimatu, które prezentowały swoje projekty, dzieliły się w trakcie webinariów swoimi doświadczeniami z realizacji tych planów z pozostałymi gminami. 

Program webinarium, a także prezentacje prelegentów dostępne są na stronie Forum Przestrzeni.

Cykl webinariów dotyczących adaptacji do zmian klimatu organizowany jest przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni”, a jego partnerem merytorycznym jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Pierwsze z webinariów odbyło się w październiku ubiegłego roku i poświęcone było tematyce gospodarowania wodami, a tematem drugiego, które odbyło się w grudniu, było zjawisko miejskiej wyspy ciepła.

Kolejne - ostatnie już - webinarium w ramach cyklu odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. i będzie poświęcone roli planowania przestrzennego w adaptacji miast do zmian klimatu.

Data publikacji: 02.03.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy