Informacja w sprawie trzeciego stopnia alarmowego CRP

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Paweł Szefernaker, skierował przedwczoraj (22.02) pilną korespondencję do Marszałków Województw, Prezydentów Miast, Starostów, Burmistrzów i Wójtów. Pismo dotyczy wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP w Polsce.

 

W piśmie Pełnomocnik Rządu powołuje się na zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r., w sprawie trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopnia CHARLIE-CRP), które obowiązuje od 21 lutego 2022 r., od godz. 21.00, do 4 marca 2022 r., do godz. 23.59. W korespondencji do jednostek samorządu terytorialnego zostały wskazane działania, jakie muszą podjąć odpowiednie służby w celu przeciwdziałania i minimalizacji wpływu skutków ewentualnych ataków w cyberprzestrzeni na funkcjonowanie administracji i publicznej.

Korespondencja trafiła do odpowiednich służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze województwa jest wojewoda. Organem pomocniczym wojewody jest wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego.

Źródło: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Data publikacji: 24.02.2022 r.

 

Polecamy
Współpracujemy