Działania informacyjne Związku

 

W ramach działań informacyjnych prowadzonych przez Związek pod hasłem "Zegar smogowy tyka coraz głośniej" poniżej publikujemy najważniejsze informacje związane z tzw. uchwałą antysmogową.

 

Zachęcamy m.in. do posłuchania spotu radiowego dotyczącego terminów, o których mówi tzw. uchwała antysmogowa. W spocie Joanna Bartel, aktorka, artystka kabaretowa, związana z województwem śląskim, dla której kwestie związana z ochroną środowiska są bardzo ważne, zachęca do podjęcia działań na rzecz czystego powietrza i jednocześnie przypomina o zbliżających się terminach wymiany kotłów (wynikających z tzw. uchwały antysmogowej).

spot dostępny poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=lwTVlCaS4Dc

Co wynika z tzw. uchwały antysmogowej?

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”.

Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w  uchwale antysmogowej terminami. Wiele osób zastanawia się kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowe. Zgodnie z  zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

  • wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
  • wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do  2012 r.),
  • wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),
  • wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja

  • osiąga sprawność cieplną min 80 % 
    lub
  • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

  infografika w dużym rozmiarze kliknij tutaj

treść uchwały dostępna tutaj

uzasadnienie do uchwały dostępne tutaj

Uchwała antysmogowa – praktyczne zastosowanie się do zapisów, sposób postępowania kliknij tutaj

infografiki do pobrania kliknij tutaj

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła?

Dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania możliwe jest w ramach programu "Czyste Powietrze”. To pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Celem Programu jest walka ze smogiem - więcej kliknij poniżej:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Ponadto wiele gmin w woj. śląskim realizuje własne programy, których celem jest dofinansowanie wymiany źródła ciepła - w tej sprawie najlepiej skontaktować się z urzędem w swojej gminie. 

Działania Związku w zakresie poprawy jakości powietrza - kliknij tutaj

Przydatne strony

link do portalu Województwa Śląskiego: https://powietrze.slaskie.pl/

link do platformy "Śląskie SMOGSTOP" i aplikacji InfoSMOG-MED:
https://slaskiesmogstop.pl/portal/home

Polski Alarm Smogowy: https://polskialarmsmogowy.pl/

Portal Wyjście smoga: https://wyjsciesmoga.pl/

Portal smogLAB: https://smoglab.pl/

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z urzędem swojej gminy. W biurze Związku za kwestie związane z ochroną powietrza odpowiedzialna jest Natalia Krupa, Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (mail: nrkupa@silesia.org.pl, tel. 32 609 03 65).

Data aktualizacji: 16.11.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy