Dobro wspólne i poszukiwanie kompromisów - wartości i wyzwania na 30-lecie

Dobro wspólne, troska o mieszkańców, potrzeba wypracowywania wciąż na nowo kompromisów w małych ojczyznach - to wartości i wyzwania, o których chcemy mówić właśnie w tym roku i w tym miesiącu. W 2020 r. bowiem obchodzimy 30. rocznicę restytucji samorządu lokalnego w Polsce, która przypada dokładnie 27 maja. Dzisiaj (25 maja) rozpoczęliśmy wspólne świętowanie, ze względu na trwającą epidemię, w bardziej symboliczny i  ograniczony sposób.

 

Dziękujemy przede wszystkim za troskę o człowieka, czyli mieszkańca gminy, jak i za całe dobro wspólne, które tworzy się na poziomie samorządu lokalnego – tymi słowami Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, przywitał uczestników spotkania prasowego, które odbyło się 25 maja w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej.


Spotkanie prasowe dotyczyło 30. rocznicy odbudowy samorządu lokalnego w Polsce, która wypada właśnie w tym roku. Ze względu na ograniczenia wynikające z trwającej epidemii odbyło się ono w wąskim gronie przedstawicieli mediów i wybranych samorządowców z województwa śląskiego. Jego organizatorem był Śląski Związek Gmin i Powiatów.


Każda rocznica, zwłaszcza tak wyjątkowa jak ta, którą obchodzimy w 2020 r., mobilizuje do spojrzenia w przeszłość i przyszłość, w tym przypadku samorządu lokalnego. Do historii kształtowania się wspólnot lokalnych w Polsce odniósł się w trakcie spotkania Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika:


Mam wrażenie, że lata 90. to był okres wielkiej tęsknoty za tworzeniem w skali lokalnej dobrej przestrzeni do życia, przestrzeni, w której czujemy się jak „u siebie”. Drugim silnym uczuciem, które towarzyszyło początkom samorządności była troska o potrzeby mieszkańców. Ich zaspokojenie było możliwe dzięki realizowaniu konkretnych inwestycji i zapewnianiu najważniejszych usług publicznych.

Z kolei Arcybiskup Wiktor Skworc podkreślił, że ten ważny fragment historii napisali mądrzy i odważni samorządowcy. To oni bowiem najpierw przygotowali odpowiednie ramy ustrojowe, a potem – opierając się na nich – zaczęli rozwijać małe ojczyzny, biorąc na siebie wielką odpowiedzialność.

Z dzisiejszej perspektywy bilans reformy samorządowej jest generalnie dodatni. Jednak dzisiaj powinniśmy skupić naszą uwagę na wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego, które chce i potrafi ze sobą współpracować. Wobec często dużego spolaryzowania, które między nami występuje, nie jest to łatwe – powiedział Piotr Kuczera.


Przewodniczący przypomniał też, że misją Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest właśnie tworzenie porozumienia i samorządowego współdziałania, czego wyrazem powinna być lepsza przyszłość mieszkańców miast i gmin.


Jako samorządy w różny sposób i w zróżnicowanej skali się rozwijamy. Jednak łączy nas to, że wszyscy chcemy działać na rzecz drugiego człowieka. Chęć zmieniania „na lepsze” lokalnej rzeczywistości to cecha, którą powinien odznaczać się każdy samorządowiec. To również cecha mieszkańców, którzy angażują się w lokalne inicjatywy czy  zasiadają w radach gmin – powiedział Marcin Krupa, Prezydent Katowic, podsumowując:


Nie wiemy, jaka będzie samorządowa rzeczywistość za kilka lat. Jednak wiemy, co jest dla nas priorytetem. Chcemy aktywnie uczestniczyć w budowaniu gmin, z którymi mieszkańcy są związani, w których czują się bezpieczni i które zaspakajają ich potrzeby w zakresie kluczowych usług publicznych.


Spotkanie prasowe zostało poprzedzone uroczystą mszą świętą w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, której przewodniczył Arcybiskup Wiktor Skworc razem z innymi biskupami diecezjalnymi. Msza została odprawiona w intencji obecnych samorządowców i całych wspólnot lokalnych w województwie śląskim, a także samorządowców, których już nie ma wśród nas, a którzy swoją postawą i pracą przyczynili się do powstania dorobku samorządności lokalnej w ostatnim 30-leciu. Uczestniczyli w niej wybrani samorządowcy z województwa śląskiego.

 

 

 

fot. materiały prasowe ŚZGiP

Polecamy
Współpracujemy