Czujniki powietrza nie tylko w Katowicach

Czujniki powietrza nie tylko w Katowicach. Projekt Awair rozszerza się na miasta Metropolii Katowice promują międzynarodowy projekt AWAIR, który na bieżąco informuje mieszkańców o jakości powietrza. W mieście funkcjonuje 127 czujników powietrza zewnętrznego i 9 czujników we wnętrzach placówek miejskich. Miasto, w ramach promocji projektu, zaprosiło do współpracy Mikołów oraz Siemianowice Śląskie. 

 

Pod koniec września 2020 r., w  ramach realizacji  międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR”, miasto Katowice podpisało „Porozumienie o współpracy” z miastami Siemianowice Śląskie i Mikołów, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Unią Metropolii Polskich. Głównym celem porozumienia jest zwrócenie uwagi na konieczność informowania mieszkańców o bieżącej jakości powietrza i o zagrożeniach z tego wynikających oraz dotarcie z tymi informacjami do jak największej ilości osób, w szczególności tzw. grup wrażliwych – dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych, osób z chorobami układu oddechowego i alergików.

– Walka o czyste powietrze to jedno z największych wyzwań dla wielu miast województwa śląskiego. W Katowicach od dłuższego czasu podejmujemy złożone, warte dziesiątki milionów złotych działania na rzecz czystego powietrza. Przykładem może być system monitoringu jakości powietrza realizowany w ramach projektu AWAIR. Zależy nam na tym, aby jak najbardziej rozpropagować ideę projektu o miasta naszej Aglomeracji. Podpisane porozumienie to kolejny krok zmierzający do poprawy świadomości mieszkańców nie tylko miasta Katowice ale także całej Metropolii. Pojedyncze miasto nie jest w stanie samodzielnie walczyć o czyste powietrze i tylko wspólne działania mogą wpłynąć na poprawę sytuacji w danym regionie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach podpisanego porozumienia zostały przygotowane prezentacje dla zaproszonych miast Partnerskich. Powstały też specjalne punkty informacyjne wyświetlające bieżącą informacje o jakości powietrza. Można na nich zobaczyć także prognozę jakości powietrza na dzień następny na podstawie danych Państwowego Systemu Monitoringu Powietrza.

- Z zainteresowaniem przyjąłem propozycję miasta Katowice związaną z przystąpieniem do projektu miasta Siemianowice Śląskie. Punkt informacyjny z multimedialną prezentacją utworzyliśmy w budynku Urzędu Miasta w Michałkowicach, gdzie służy naszym mieszkańcom - mówi Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

- Mikołów, jako gmina sąsiadująca z Katowicami, zawsze chętnie współpracuje i angażuje się we wspólne projekty lokalne, w tym szczególnie w projekty informacyjno – edukacyjne. Nasz punkt informacyjny został utworzony w budynku popularnej wśród mieszkańców miasta i powiatu mikołowskiego krytej pływalni Aqua-Plant– dodaje Stanisław Piechula, burmistrz Miasta Mikołów.

Realizacja projektu AWAIR w Katowicach i jej efekty promowane są zarówno na terenie Śląska, jak i w innych regionach kraju. - System AWAIR znany jest od pewnego czasu członkom naszego Związku. Dzięki ścisłej współpracy z miastem Katowice projekt prezentowany był na Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej oraz Komisji Ekologii. Jako Związek będziemy przedstawiać go również innym organizacjom samorządowym jako jeden z bardzo dobrze opracowanych i wykonanych projektów finansowanych ze środków europejskich - podsumowuje Witold Magryś, dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Walka o czyste powietrze to wyzwanie dla wszystkich dużych miast w kraju. Z doświadczeń Katowic, które teraz testowane są w innych miastach Metropolii, mogą też skorzystać inne duże aglomeracje.

- Monitorowanie jakości powietrza i bieżące informowanie mieszkańców o jego stanie jest jednym z ważniejszych elementów życia każdego człowieka, przede wszystkim w ośrodkach metropolitalnych, gdzie zanieczyszczenie powietrza ciągle jest ważnym problemem do rozwiązania. Informacja o projekcie AWAIR będzie przedmiotem spotkań grup tematycznych działających przy Unii Metropolii Polskich - dodaje Tomasz Fijołek, dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich.

Działania prowadzone w ramach projektu AWAIR wykorzystywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. - Wszelkie działania edukacyjno-informacyjne, szczególnie te związane z ochroną powietrza, są jednym z priorytetów Funduszu. Stąd oczywistym jest nasza współpraca z miastem Katowice przy projekcie AWAIR. Prezentujemy ten system na organizowanych przez nas szkoleniach kandydatów na Energetyków Gminnych, realizowanych w ramach ogólnopolskiego systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Największy system monitoringu powietrza w Polsce

W ramach działań pilotażowych w Katowicach zamontowano 127 czujników jakości powietrza zewnętrznego. Wyniki ich pomiarów dostępne są w czasie rzeczywistym na 155 ekranach multimedialnych, które zainstalowane są w wybranych obiektach użyteczności publicznej, oraz w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2, Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Miasta przy Rynku 1 oraz budynku Straży Miejskiej. Pomiary są na bieżąco podawane za pośrednictwem strony https://powietrze.katowice.eu. Obecnie, jest to największy w Polsce system monitorowania jakości powietrza zewnętrznego,  który stanowi własność miasta. Projekt AWAIR współfinansowany jest ze środków INTERREG CENTRAL EUROPE CE 1226 AWAIR.

fot. 1 kliknij tutaj

fot. 2 kliknij tutaj

Data publikacji: 15.02.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy