Apel śląskich LGD o wprowadzenie bezpośredniej formuły RLKS w woj. śląskim

14 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego zbiera podpisy pod pismem do Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w sprawie wprowadzenia bezpośredniej formuły instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność).

Decyzja Marszałka będzie kluczowa dla wielu śląskich grup w nowej perspektywie finansowej. Bezpośrednia formuła wdrażania RLKS zapewni finansowanie strategii projektów w kolejnych latach.

Podpisy 
na liście poparcia zbierane są wśród członków, partnerów, przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji, firm oraz mieszkańców wszystkich LGD.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą składać podpisy, do 30 lipca 2021 r. włącznie (piątek):

  • w biurach LGD lub
  • pobierając listę do wydruku i dostarczając oryginał do biura LGD najpóźniej w piątek 30 lipca, lub
  • w każdym Urzędzie Gminy (lista znajduje się w sekretariacie lub w biurach podawczych).

Pismo 14 śląskich LGD do Marszałka Województwa Jakuba Chełstowskiego

Polecamy
Współpracujemy